Продукти на LUX-ON
GRANT

 

 

 

 

 

 

Наименование на проекта:
BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Краен получател: «Видеомакс-АВС» ООД, ЕИК 040044467 по
Договор BG-RRP-3.005-6194-С01

Обща стойност: 19 800 лв.,
от които 19 800лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.07.2023 г.
Край: 10.02.2024 г.